Stichting Verlichting ~ We Are One

ANBI-stichting

De Stichting Verlichting – We are One – werkt op donatiebasis. Doe je mee aan een van onze activiteiten of wil je ze ondersteunen, dan kan je via deze button bijdragen.

De Stichting is een ANBI-stichting en dat betekent dat we geen winstoogmerk hebben en giften aftrekbaar zijn van de belasting. Meer informatie daarover vind je hier.  

Het banknummer van de Stichting is: Triodos: NL33TRIO0320001571

Algemene gegevens:

De Stichting Verlichting ~  We are One – opgericht op 11 februari 2020 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer77302044.

Bankrekeningnummer: NL33TRIO0320001571.

Het bestuur van de Stichting Verlichting bestaat uit: Petra Maartense, Mieke Elzenga & Luc Pieters. 

In het voorjaar van 2020 zijn er een aantal bijeenkomsten geweest in het bos in wisselende samenstellingen, zowel om kennis te maken met elkaar als om plannen en ideeën te ontwikkelen en uit te wisselen.