Stichting Verlichting ~ We Are One

Intenties

Het gezamenlijk sturen van intenties heeft een enorm effect. Dat weten we niet alleen uit de (wetenschappelijke!) onderzoeken die daarnaar zijn gedaan, maar ook uit eigen ervaring. Sinds begin 2018 sturen we gezamenlijk intenties met een groep mensen via Skype. Dat zijn individuele intenties, bijvoorbeeld voor het welzijn van mensen of dieren of om bepaalde situaties op te lossen, te verhelderen of om (gezamenlijke) dromen, doelen en wensen kracht bij te zetten. Maar we sturen ook altijd intenties (wensen/doelen) voor de wereld als geheel, de natuur, Moeder Aarde, de bomen, de dieren, de oceanen, het water, de lucht, noem maar op. Deze ‘intentiesessies’ worden gedeeld in de vorm van filmpjes, zodat iedereen er aan mee kan doen. Door het sturen van ‘intenties’ hebben we al veel situaties voor mensen kunnen verlichten, oplossen en verbeteren. Mensen en dieren zijn beter geworden of men kreeg inzichten, gebeurtenissen ontwikkelden zich in positieve zin. 

Er is altijd ruimte om je eigen voorbeelden, personen of situaties in te voegen èn het heeft altijd een bekrachtigend effect op degene die meedoet. Dat was ook een opmerkelijke en onverwachte uitkomst uit het onderzoek van Lynne McTaggart: De zenders hebben er zelf nog het meest baat bij.     

 

Mocht je geïnteresseerd zijn om het te leren en om je eigen groep op te richten, dan kan je deelnemen aan het Intentie-project bij de Happy View School. 

Happyviewschool.online/courses/persoonlijke-begeleiding-en-of-healing 

Deelnemers die de cursus gedaan hebben, kunnen vervolgens inloggen op de pagina voor deelnemers. Daar worden gezamenlijk specifieke situaties behandeld. 

Verzoekjes

Je kunt en mag zeker ook ‘verzoekjes’ indienen om intenties te ontvangen voor iemand of voor jezelf. Het is wel raadzaam om dan ook zelf mee te doen. 
Stuur ons een berichtje (via de mail) met daarin welke intentie voor wie of wat (NB: Focus op de uitkomst, het resultaat: Wat wel. Dus juist niet focussen op het probleem, maar op de oplossing!) of doe mee aan de cursus, bekijk de filmpjes en hou sowieso vooral de beste uitkomst, de oplossing voor ogen! 

Bent u dankbaar voor de resultaten die het sturen van intenties opleverden, deelname of wilt u het ondersteunen? Hartelijk dank!